Publicerat

Publicerat
 • Artikel i SFT Svensk Familjeterapi Nr 1/2017 "Feedback i familjeterapi utifrån ett systemiskt perspektiv", av Lisa Koser


 • Artikel i SFT Svensk Familjeterapi Nr 4/2015 "Barnfokus från Listen to me", Humanizing Human Practices, Third International Conference on Dialogical Practices, Kristansand 2015 • "Familjeterapi och New Public Management", Fokus på familien - Nordisk tidskrift for familie- och relasjonsarbeid. Universitetsforlaget, Årgång 43, Nr 1/2015

 

 • Workshop Nordiska familjeterapikongressen 2014, Åbo Finland, Family Therapy Future – "Konstruktionen av begreppen familjeterapi och internet"  

 

   • Fokus på Familien - Nordisk tidsskrift for familie- og relationsarbeid. Universitetsforlaget. Årgång 41, Nr 3/2013 "To go with the flow, möjligheten att aktivt delta i utvecklingen av familjeterapi i en digitaliserad värld"


     • Artikel i SFT Svensk familjeterapi 2009, "Offer och förövare" Börje Svensson intervjuas


  • Artikel i SFT Svensk Familjeterapi 2009 "En sammanfattning om nätverksperspektiv i vägen ur ett missbruk"