Länkar

"Livet är narrativt. Över tid förändras våra berättelser. Vad vi har gjort utav det som var."

                                           

Elisabet Wollsén