Psykoterapi

Hur bokar jag tid?


Välkommen att kontakta mig via telefon eller mail. Lämna gärna meddelande och om jag inte svarar, ringer jag upp så fort jag får möjlighet.


När vi ses vid ett första samtal, får du möjlighet att  förutsättningslöst beskriva din situation/er situation och vad som upplevs bekymmersamt och vilka förändringar ni önskar.


Efter ett första samtal bestämmer vi om det finns en gemensam önskan att vi ska träffas vidare. Vi pratar om hur detta ska gå till och om det finns en önskan att bjuda in fler personer till samtalen.Om du vill är du välkommen att redan vid det första samtalet, bjuda med de personer du anser vara viktiga. Det kan vara en partner, föräldrar och barn men också andra betydelsefulla personer i ditt liv.


Ett samtal varar i en timme.


Några ord om psykoterapi


Under livet sker ibland förändringar som påverkar  relationer till människor vi räknar till vår familj. Det finns inte heller en slags familj och ett sätt att leva på utan vi kan ha olika känslomässiga band till flera personer.


Ibland kan varagslivet upplevas stressigt beroende på hur det ser ut i livet. Olika behov kan krocka där vardagen periodvis kan handla om att finna kompromisser, att förhandla och att försöka finna lösningar för att få alla områden att fungera. Konflikter kan uppstå som påverkar  t ex parrelationen, föräldraskapet, hur vi har det tillsammans i familjen, egna behov, yrkeslivet, vänskapsrelationer.


Vi kan också uppleva oro för barn eller vuxna i familjen eller i nätverket, t ex pga missbruk, psykisk ohälsa, våld eller andra bekymmer.


Psykoterapi kan vara till hjälp när det t ex handlar om att komma vidare när konflikter och kriser uppstår där familjer kan uppleva att de fastnat i mönster och har svårt att hitta lösningar. Det kan handla om att hitta andra sätt att prata med varandra och att utveckla en förståelse både för egna behov men också hur relationer i ens omgivning påverkas på olika sätt.


Familjeterapi är en särskild inriktning inom psykoterapi som ser till flera sammanhang runt en individ med fokus på relation och kommunikation. Parterapi vänder sig till par som på olika sätt är i behov av stöd, t ex vid skilsmässa eller andra livskriser som påverkar relationen. Indivualterapi är psykoterapi som du går enskilt i.


Under senare år har jag också inriktat mig att erbjuda psykoterapi till unga vuxna. Jag erbjuder också den unga vuxna att bjuda in andra viktiga personer vid behov, t ex en partner, anhörig eller annan viktig person. 


Socialstyrelsen godkänner och utfärdar legitimation för yrkesverksamma psykoterapeuter.