Hem

Välkommen att kontakta mig:

 

 

 • Om du upplever svårigheter i din parrelation/familjerelation

 

 • Om du lever i en nybildad familj med barn/vuxna med behov att hantera bekymmer som kan uppstå i den nya familjekonstellationen

 

 • Om du är ung vuxen och har behov av psykoterapi för att hantera bekymmer som påverkar ditt liv

 

 • När du kan vara i behov av eget stöd för att t ex hantera oro, ångest, missbruk eller andra bekymmer

 

 • Om du är lever i en familj där en familjemedlem har missbruks- eller beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa

 

 

 

 

PSYKOTERAPI

 

 • Familjeterapi

 

 • Parterapi

 

 • Individualterapi

 

 • Familjerådgivning

 

 • Föräldrastöd

 

 • Krissamtal

 

 • Nätverksmöten

 

UTBILDNING

 

 • I systemisk familjeterapi

 

 • I familjeperspektiv på missbruk/beroende

Lisa Koser

Socionom och Leg Psykoterapeut

Kontakt: lisakoser1@gmail.com eller 0708-86 13 67

 

HANDLEDNING

 

 • Konsultation

 

 • Handledning

 

 • Grupp/enskild

   

"Om du upplever bekymmer i dina relationer och önskar finna andra sätt att förhålla dig till dig själv och din omgivning, kan psykoterapi vara ett sätt att bidra till förändring och skapa möjligheter till dialog"